Khám sức khỏe doanh nghiệp

Hệ thống Y tế PhenikaaMec là đối tác khám sức khỏe doanh nghiệp uy tín với chuyên môn cao, quy trình thuận tiện, đáp ứng mọi yêu cầu từ doanh nghiệp.

Tầm quan trọng của khám sức khỏe định kỳ với doanh nghiệp và người lao động

Theo quy định của Luật lao động, hàng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất 01 lần cho người lao động; đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại…. được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng/lần. Vì vậy khám sức khỏe định kỳ không chỉ là nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp cần phải thực hiện mà còn mang lại những lợi ích cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Lợi ích khám sức khỏe doanh nghiệp tại PhenikaaMec

Quy trình thăm khám

Trang thiết bị hiện đại

Hệ thống trang thiết bị hiện đại đi kèm với các gói khám linh hoạt theo nhu cầu từng doanh nghiệp.