Đối tác & Khách hàng

Bệnh viện Đại học Phenikaa tích cực hợp tác quốc tế, đẩy mạnh liên kết và thiết lập quan hệ chặt chẽ với nhiều trường đại học, bệnh viện, tổ chức y tế, hội chuyên khoa và các tổ chức phi chính phủ nhằm trao đổi đào tạo và trao đổi chuyên môn xuyên quốc gia.