CHUYÊN KHOA

Với tầm nhìn trở thành Bệnh viện Đại học dẫn đầu Việt Nam và đạt chuẩn quốc tế, PhenikaaMec xây dựng hệ thống trung tâm chuyên khoa sâu, áp dụng những kỹ thuật hiện đại, phối hợp cùng lúc nhiều chuyên ngành can thiệp trên người bệnh, gia tăng hiệu quả điều trị đa mô thức.
Bệnh viện Đại học Phenikaa hiện có các chuyên khoa: