Hướng dẫn

Hướng dẫn

Quy trình thăm khám tại PhenikaaMec

Việc kiểm tra sức khỏe không chỉ dừng lại ở khám tổng quát mà còn có thể phải nằm điều trị nội trú trong trường [...]